امنیت شبکه های کامپیوتری

راه حل های امنیت شبکه

با توجه به رشد روزافزون شبکه های کامپیوتری ، امنیت به عنوان یک مقوله مجزا در کنار راه اندازی زیرساخت شبکه اهمیت یافته است. غفلت از اصول و استاندارد های منیتی در شبکه متاسفانه می تواند گاها به خسارات جبران ناپذیری منجر گردد. بنابر این شرکت سامانه موج هوشمند با توجه به تجارب کافی اقدام به ارائه خدمات  امنیت شبکه در حوزه های زیر می نماید:
طراحی ، مشاوره و اجرای امنیت شبکه های محلی به کمک راه کار متفاوتی نظیر ISE  ، Dot1x  و ...
پیاده سازی راه حلهای شبکه مجازی امن IPSEC VPN و SSL VPN
پیاده سازی راه حلهای فایروال های نسل آینده (Next Generation Firewall)
پیاده سازی سامانه های جلوگیری از نفوذ (Intrusion Protection)
احراز هویت -  مانیتورینگ و مدیریت امنیت -  امنیت زیرساخت شبکه و Device Hardening  - امن سازی مراکز داده

امنیت شبکه های کامپیوتری

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

خدمات و تجهیزات تولیدی شرکت سامانه موج هوشمند

1. ساخت شیلدینگ ساختمانها و شلترها
2. ساخت محفظه های حفاظت کننده
3. ساخت چادرهای حفاظت کننده انعطاف پذیر
4. کیف های محافظ حمل تجهیزات
5. سیستم زمین در برابر پالس الکترومغناطیسی
6. ساخت فیلتر های هوا
7. نصب سنسورهای هشداردهنده تهدیدات الکترومغناطیسی
8. نصب درزگیرهای الکترومغناطیسی
9. مدارات محافظ تغذیه ورودی (ولتاژ/جریان بالا)
10. خطوط دیتای ورودی/خروجی و خطوط RF
11. تست