راه اندازی و پشتیبانی زیرساخت شبکه

خدمات زیرساخت شبکه:

شرکت سامانه موج هوشمند با کادر فنی با تجربه اقدام به خدمات طراحی، مشاوره و اجرای شبکه زیرساختی LAN  ، WAN  و مراکز داده می نماید. این خدمات با در نظر گرفتن آخرین تکنولوژی های روز دنیا و نیاز های مشتریان ارائه می گردد. خدمات ارائه شده توسط شرکت سامانه موج هوشمند در حوزه خدمات زیرساخت و مرکز داده در ذیل قابل مشاهد است.
-    طراحی، مشاوره و پیاده سازی شبکه های LAN / WAN 
-    طراحی، مشاوره و پیاده سازی بخش Active  و Passive  شبکه ها و مراکز داده
-    پیاده سازی شبکه های خصوصی مبتنی  MPLS/VPN  و اینترانت
-    طراحی و پیاده سازی راهکارهای مجازی سازی با تمرکز بر Vmware و Citrix
-    پیاده سازی راهکار های شبکه های بیسیم مبتنی بر استانداردهای روز WIFI  به همراه Wireless Controller 

طراحی زیرساخت شبکه

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

خدمات و تجهیزات تولیدی شرکت سامانه موج هوشمند

1. ساخت شیلدینگ ساختمانها و شلترها
2. ساخت محفظه های حفاظت کننده
3. ساخت چادرهای حفاظت کننده انعطاف پذیر
4. کیف های محافظ حمل تجهیزات
5. سیستم زمین در برابر پالس الکترومغناطیسی
6. ساخت فیلتر های هوا
7. نصب سنسورهای هشداردهنده تهدیدات الکترومغناطیسی
8. نصب درزگیرهای الکترومغناطیسی
9. مدارات محافظ تغذیه ورودی (ولتاژ/جریان بالا)
10. خطوط دیتای ورودی/خروجی و خطوط RF
11. تست